Välkommen till stämma i Stala fiber!

Välkommen till stämma i Stala Fiber Ekonomisk Förening

Stämman hålls i Stala Kyrka lördagen 13 juni 2015 klockan 09:30

Agendan har endast två frågor och inga andra frågor tas upp för beslut.

1.Val av styrelse.
2.Skall vi gå vidare med installationen?

Punkt 1 skall föregås av en förklaring på hur interimstyrelsen uppkommit, vad vi åstadkommit hittills och vart vi vill nå.

Punkt 2 skall föregås av beskrivning av hur vi kommit fram till kostnader, prognoser och förprojektering.