Allmän info om priser, lån och annat att tänka på

Påminner om att de flesta banker erbjuder ”fiberlån” till mycket låg ränta, även hört om de som får lägga det på bolånet. Ett fåtal medlemmar har fått kalla fötter och hoppat av med hänvisning till att första inbetalningen är under semestern när pengarna behövs till annat. Detta är anledningen till att vi delar upp inbetalningarna istället för att ta in allt på en gång med förhoppningen att det inte skall bli lika kännbart och att färre skall behöva låna.

Är det dock så att du är i den situationen att det behövs så prata med din bank istället för att dra dig ur. Inget slår fibern i hastighet och kapacitet och nu har du chansen att få det när staten står för 40% av kostnaden. Givetvis kommer möjligheten finnas att ansluta dig i framtiden också men förutom att du inte får några bidrag så kommer du även få stå för grävning, tillstånd, projektering mm själv, det kommer bli en kännbar prislapp tyvärr. Samma sak om du skall sälja huset i framtiden så blir det troligtvis svårt att locka yngre (en gräns som snabbt flyttas uppåt) köpare om huset saknar fiber uppkoppling.

Det kommer säkert något snabbare snart säger en del. Nja, alltså fiberns möjliga hastighet är ljusets hastighet, vad är snabbare än det? I nuläget kan inte tekniken hantera den farten men där kommer utvecklingen gå framåt givetvis. Redan idag kan den som vill köpa en anslutning på hela 1000 mb/s även om standard är 100 mb/s. Efterhand som utrustningen blir omodern kan den bytas ut i ändarna med snabbare modem mm men nätet i sig blir inte omodernt utan kommer kunna erbjuda högre och högre hastigheter allt eftersom behovet uppstår och tekniken går framåt.

Glöm inte att skriva ut ”Anslutningsavtalet” i dubbla ex och skicka in till föreningen senast 150731, skall du ha flera anslutningar till fastigheten gör du samma procedur för varje anslutning du önskar.

Glädjande är att antalet medlemmar ökar, vi är nu uppe i 336 fastigheter i skrivande stund vilket sänker priset för oss alla! Prata med sommargästerna nu när de är på plats, många vet inte om att vi skall bygga ett nät!

En fråga som även dykt upp är hur mycket man skall låna. Maxbeloppet är ju satt till 19.100 kr, kolla med banken om ni kan få summan beviljad men kan ta ut det som behövs i omgångar eller hör vad de rekommenderar eftersom ni troligtvis inte kommer behöva ta ut hela beloppet.

Flera undrar även över grävkostnader på egen tomt mm. Det som inte är inkluderat i vad nu vår kostnad kommer sluta på (dock MAX 19.100 kr) är inkopplingen av boxen på utsidan huset, borra igenom väggen från box till anslutningsdosan på insidan samt grävningen på egen tomt. Grävningen står du som sagt själv för men kom ihåg att kabeln behöver inte ligga djupt, är marken inte för hård klarar du det med en vanlig spade och hjälp av någon vän eller två. Bor du på berg eller vid vägen behöver det kanske inte gräva alls. Tål din mark de tunga maskiner som gräver/plöjer ner kabeln kommer det att finnas möjlighet att få hjälp så långt de kan köra, vad kostnaden blir för det vet man först efter upphandlingen men normalt ca 100 kr/m. Kostnaden för borra igenom väggen brukar ligga på allt mellan 700-1500 kr beroendes på vem som gör det och slutligen inkoppling av box ca 600 kr, alla dessa priser är FÖRE ROT-avdrag, så det blir inte så dyrt som det först låter. Slang och fiberkabel är gratis hela vägen till boxen på väggen, det ingår i insatsen. Har du behov så ta höjd för detta när du pratar med banken.

Missa inte fibertåget som går nu, prata med banken och är du osäker på något så prata med oss, finns inga dumma frågor och nej, du stör inte. Du hittar kontaktuppgifter under ”kontakt” eller så kan du lägga till en kommentar här.

Hej på er i ”värmen”!

Det kommer en del frågor från sommarhusägarna – bla. hur är det med bindningstid.

Vi kommer under hösten att handla upp operatörstjänsterna bredband, TV och telefoni via fiber. I den upphandlingen önskar vi flexibel bindningstid för att bl.a. tillgodose sommarhusägarna.

En del operatörer har redan idag paket utan bindningstid – se exempel från Telia http://www.telia.se/…/kom…/produkt/bredband-och-tv-via-fiber

Priset för ett paket varierar beroende om man vill ha bredband, TV eller telefoni, alternativt bredbrand och TV eller alla tre delar.

Priset ligger ungefär på från 370:-/md till 420:-/md beroende vilken typ av tjänst/tjänster man vill ha. Priset kan vi troligen få ner i en upphandling.

Sommarhälsningar

Styrelsen

Anslutningsavtal

Vi påminner om att ”Anslutningsavtalet” skall skrivas under och skickas in och vara föreningen tillhanda senast 150731 tillsammans med en första inbetalning om 5000 sek. Observera att två underskrivna avtal skall skickas in och att du sedan får tillbaka den ena påskriven av föreningens firmatecknare när din inbetalning är registrerad på föreningens konto.

Du som önskar mer än en anslutning till samma fastighetsbeteckning skall upprepa ovannämnda procedur för varje anslutning du vill ha. T.ex. du har två fastigheter på din fastighetsbeteckning och önskar en separat anslutning till hus nummer 2. Du skriver då ut totalt 4 ”Anslutningsavtal” som du skriver under och skickar in samt betalar in 2×5000 = 10.000 sek. Du får sedan två underskrivna anslutningsavtal tillbaka.

Anslutningsavtal kan du skriva ut här: Klicka här

Läs igenom avtalet, skriv under och skicka in till:

Stala fiber ekonomisk förening
Att: Per Grytter
Rossö 544
472 97 Varekil

Vanliga frågor vi fått och några förtydliganden i avtalet kan du finna nedan:

Kommer ni att prata med markägaren om att lägga ner fiber på hans mark till vår tomtgräns? Föreningen pratar med alla berörda markägare. Medlemmar förväntas att hjälpa till i detta arbete

 

Finns det någon karta där vi kan se hur ni tänkt dra fibern? På sikt kommer en karta finnas där dragningarna är utlagda, finns ej ännu.

 

Har ni något exempel på vad månadskostnaden kan bli? Köper man tjänsterna i paket, brukar det landa runt 400-500 kr/mån inklusive drift och underhåll

 

… i enlighet med fastställda regler. Vilka regler finns och var finns de?Enligt §4 i stadgarna

 

.. distribution av tjänster i nätet. Får vi välja egna tjänster eller kommer föreningen att föreslå något tjänstepaket? Föreningen kommer med största sannolikhet förhandla fram ett tjänstepaket till förmånligt pris, var och en medlem bestämmer om de vill utnyttja detta, eller köpa tjänster ”fritt” av de tillgängliga tjänsteleverantörerna.

 

.. erlägges del av kapitalinsats om 5 000 kr, som en del i kommande kapitalkostnad för kommunikationsnätet. Inga problem Avbryts arbetet av någon anledning, återfås denna insats. Med reduktion för de kostnader man redan haft.

 

Då fler anslutningar upprättas inom samma fastighet erläggs den verkliga kostnaden för byggnationen.  Erlägger vi inte den verkliga kostnaden oavsett antal anslutningar? Totalkostnaden för alla huvudanslutningar fördelas jämnt så att alla lägger in samma kapitalinsats. För extra anslutningar på samma fastighet betalas  en avgift på minst 5000 plus moms, eller den faktiska kostnaden för just den anslutningen.

 

Har läst igenom avtalet, men det är några saker jag inte förstår. Paragraf 4 och 5. Vad är det för material inomhus som ni åsyftar i paragraf 4? Material avser fiberkabeln och uttaget som kabeln avslutas i. Utrustningen är den av Kommunikationsoperatören levererade aktiva utrustningen (man kan diskutera riktigheten i denna paragraf då utrustningen i hemmet oftast ägs och ansvaras för av KO men självklart ska den hanteras varsamt av nyttjaren).

 

I paragraf 5 skrivs det om en fastighetsbox, är det någonting som vi betalar utöver insatsen? Nej, den ingår i materialleveransen från föreningen

Vad gäller för företag och föreningar? Företag och föreningar som äger fastigheten kan köpa anslutning som ickemedlem, men de flesta går med som medlemmar. Vad betalar dom? Som icke medlem är kostnaden kapitalinsats plus moms plus en månatlig hyra på ca 50 kr/månad i så fall Är det samma regler för enskilda firmor som AB? Samma regler.

 Val  1                                             

Köp ansl. som medlem

 Fördel 

Ta del av låga tjänstepriser

 Nackdel

Ett personnummer måste anges, fungerar inte med org. Nr.

Val  2

Köp ansl. som icke medlem

Fördel 

Ta kostnaden i företaget

 Nackdel

Måste köpa tjänster som företag –dyrare.