Styrelsen informerar

Styrelsen har under sommaren och hösten varit runt till merparten av fastighetsägarna i Stala för att värva flera medlemmar.
Vi har i skrivande stund 355 medlemmar vilket motsvarar 75% av alla fastboende. Alla medlemmar behöver nu skriva ett anslutningsavtal och betala in 5000:- för första delbetalningen. Har du som medlem inte skrivit på ett anslutningsavtal, kan du hämta ett sådant på www.stalafiber.se.

Vi håller på med upphandling av Material och Installation samt Grävning/plöjning.

Under november månad ska vi få besked på vår bidragsansökan för Länstyrelsen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen