Torsdagen den 22:e oktober hölls en extra föreningsstämma i Stala Fiber Ekonomisk Förening. 

 

Bakgrund:

Anledningen till extra stämman var att styrelsen i augusti fått kännedom om nya förutsättningar för att bygga fiber i Stala. Detta pga avsaknaden av ett kommunalt stamnät, något som måste finnas för att koppla upp vårt nät mot omvärlden. Efter sommaren beslutade kommunen att ett sådant skall byggas tillsammans med fiberföreningarna på ön (totalt 17 st som skall komma överens) där man bildar en paraplyorganisation, Fiberföreningarnas förening (FFF), men någon tidsram finns inte. Väntar vi på stamnätet kommer vi INTE ha tillgång till fiber 2016 och kanske inte ens 2019, ingen vet i dagsläget. Styrelsens mål har hela tiden varit att vi skall få fiber så snabbt om möjligt till ett så lågt pris som möjligt därför började vi titta på alternativ.

Varekil/Svanvik som för något år sedan var medlemmar i vår förening innan Telia/Skanova bestämde sig för att bygga ett nät har nu fått sina fiberuppkopplingar och då de gränsar till vårt område så uppstod tanken att vi kanske kan koppla på oss via dem. Skanova kontaktades och via deras kommunikationsoperatör, Zitius, sa de ja.

Stämman:

Styrelsen har efter förhandlingar med Zitius lyckats  få fram följande två alternativ att ta ställning till:

Alternativ 1 (Fortsätta med Stala Fiber Ekonomisk Förening)

 • Anslutningsavgift: max 19100 kr
 • Extraanslutning: 5000 kr (för den som behöver fler uppkopplingar på samma tomt)
 • Grävning på egen tomt: Ägaren ombesörjer själv
 • Borrning genom vägg: Ägaren ombesörjer själv
 • Montering av mediaomvandlare inomhus: Ägaren ombesörjer själv
 • Arbetsdagar: 2 st
 • Månadsavgift för nätunderhåll: 50 kr/mån
 • Årsavgift till föreningen: 100 kr/år
 • Avgift till FFF: X kr (ingen vet i nuläget)
 • Fibernätet klart för drift: ?
 • Öppet fibernät (medlemmarna kan fritt välja tjänsteleverantör)

Alternativ 2 Zitus/Skanova

 • Anslutningsavgift: 19000 kr
 • Extraanslutning: 5000 kr
 • Grävning på egen tomt: Ingår
 • Borrning genom vägg: Ingår
 • Montering av mediaomvandlare: Ingår
 • Inga arbetsdagar
 • Ingen årsavgift
 • Ingen nätunderhållsavgift
 • Ingen avgift till FFF
 • Fibernätet klart för drift: 31 oktober 2016
 • Öppet fibernät (medlemmarna kan fritt välja tjänsteleverantör)

Företrädare för 155 fastighetsägare närvarade på mötet och i den efterföljande omröstningen valdes enhälligt alternativ 2 Zitius/Skanova.

Vad händer nu:

Nu på tisdag och onsdag den 27-28/10 kommer Zitius att ha öppet hus i Stala Bygdegård mellan kl 17-20. Klockan 18:00 kommer man hålla en presentation om sig själva och upplägget. Under dessa två dagar har du också möjligheten att förutom ställa alla dina frågor även skriva under och lämna in det nya Anslutningsavtalet som måste tecknas med Zitius. Företrädare för Stala Fiber kommer också att finnas på plats och samla in det gamla avtalet när du lämnar in det nya. Så fort vi har fått tillbaka ditt gamla så kommer de 5000 kr som du betalat in som insats att överföras till ditt bankkonto. Lappar för detta delades ut på stämman, finnas för nedladdning här nedanför (klicka på länken) och kommer även att finnas till hands på Bygdegården under det öppna huset.

Under veckan kommer även ett möte hållas med de 85 största markägarna i området med förhoppningen om en smidig process att skriva de markägaravtal som krävs för att grävningen skall kunna påbörjas redan den 23:e nov 2015.

I första hand ber vi er ta med era frågor till Zitius och Skanova som kan sin egen produkt bäst under det öppna huset tisdag-onsdag.

Blankett för återbetalning av insats

Kallelse till extra föreningsstämma i Stala Fiber Ekonomisk Förening

Torsdag 22:e oktober 2015 kl 19:00 i Stala Bygdegård

Målet för styrelsens arbete är att på snabbaste och billigaste sätt bygga ett fibernät i Stala.  Det visar sig dock att det stamnät som vi var tänkta att koppla upp oss på inte är byggt och att ett datum för byggstart ännu inte är beslutat av kommunen. Styrelsen har därför arbetat ut en alternativ plan för att medlemmarna skall ha fiber 2016.

Vi har kommit till ett vägskäl där Stala Fiber Ekonomisk Förening måste välja väg. Styrelsen ber därför alla medlemmar att komma till Stala Bygdegård den 22:e oktober 2015 kl 19:00 för att lyssna på styrelsens förslag och vid den efterföljande omröstning ge styrelsen mandat att verkställa den nya planen.

Kallelse och dagordning, klicka här!

Startsida

75

Bilden visar antal registrerade fastigheter i procent. Föreningens första mål är 75% registrerade fastigheter. Det är viktigt för att kunna ansöka om EU-bidrag. Föreningens interna mål är 85%.

Just nu har föreningen 355 st registrerade fastigheter! 

Glöm inte att lägga till dig i vår Facebookgrupp, sök på Stala Fiber! 

ÄNTLIGEN DAGS!

Den största infrastrukturrevolutionen sedan telefonkablarna grävdes ner på ön skall nu genomföras i Stala socken, ett fibernät skall byggas! (Gäller ej Varekil och Svanvik)

Områdeskarta

Missa inte chansen att få stabilt internet/telefoni/tv med
100 -1000 mb/s till stor del finansierat av EU!

Läs mer om fiber här:
http://bynet.se/varfor-fiber/