Uppdatering grävning och en önskan från SLL

Grävningarna går bra, sedan senast har SLL nu grävt över Kärreberg ner till Hjälmvik och jobbar sig nu uppåt till Rossökorset och vidare norrut mot Stala Kyrka.

Ett andra grävlag är nu också igång och har börjat gräva i Krabberöd och man kommer inom kort att börja gräva sträckan från påkopplingspunkten i Varekil till Rossökorset via Bygdegården.

Vi har fått en önskan från vår entreprenör, SLL, att vi alla ska förbereda så mycket som möjligt inför grävningen på våra tomter och för anslutningen in i fastigheten. Det bästa är att prata med dem när ni ser att de närmar sig för att informera om eventuella ledningar eller annat som som man måste ta hänsyn till vid grävningen (om ni har svårt att bevaka detta så markera med spray eller pinnar och skriv på lappar vad ni markerat ut (här kan ni gräva, eller el, vatten…..). De vill också veta var på fastigheten ni vill att de går in med anslutningen, markera med en lapp eller något annat.

Har du frågor om dragningen på din egen tomt eller andra frågor som rör grävningen är du välkommen att kontakta Mats på SLL som utför grävningarna på telefon 0706-813202.

Sprid denna uppmaning till dem ni träffar som ev inte tittar in på hemsidan eller vår Facebook sida.