Uppdatering grävning

Hej alla medlemmar!

En liten uppdatering rörande grävarbetet och vad som händer inom den närmaste framtiden.

Just nu lägger man ner slang fram emot Gunnarsbo och Hoga. Efter det ska man flytta de stora maskinerna för att dra slang mellan Rossö korsväg och infarten till Krabberöd/Blekås där vi ska ansluta till Scanovas nät så småningom. Därefter kommer man att använda dessa maskiner för sträckan från Rossö-korset till båthamnen. Det arbetslaget drar sedan vidare mot Härlycke. Långeby och Hårleby och kommer då att ersättas med mindre och lättare maskiner. Så det är bra om ni som bor i dessa områden markerar var ni har kända ledningar på era tomter samt var på fastigheten ni vill att anslutningen ska gå in i bostaden. SLL:s medarbetare är väldigt hjälpsamma och bra att prata med så dra er inte för att kontakta dem när ni ser att dom är i faggorna.

SLL meddelar också att de tillstånd som behövs från Trafikverket för att gräva längs de större vägarna samt för att trycka rör under dessa nu är klara så då kan det arbetet snart komma igång. Detta innebär i sin tur att man därefter kan börja blåsa ut fibern till de fastigheter som redan fått slang fram till huset.

Så Stala fiber stormar vidare med oförminskad hastighet för att vi alla ska ha fiber tidigt i höst.

SLL karta