Uppdatering inkoppling

Idag skulle enligt prognosen de första 200 som fått mediaomvandlaren uppmonterad få tänt fibern. Tyvärr har det varit en del förseningar med att bygga Teknikhuset/Noden i Ängö, sista kritiska komponenten kom på plats nu i tisdags, vilket var mer än en vecka efter vad man trott. SLL har nu fått tillgång till Noden och börjat svetsa fiberkablarna vilket får göras ett hus i taget så det är ett tidsödande jobb. Pga detta tvingas man flytta fram inkopplingsdatumet en vecka till den 27/1 och för att undvika att Telia stänger ner telefoner och internet av misstag driftsätter man alla klara fastigheter samtidigt, alltså inte allt eftersom svetsningen blir klar.

Många av er märker redan på dosan att det blinkar fler lampor än tidigare, det betyder att er svetsning är klar och att det finns kontakt med Noden men som sagt, adresserna aktiveras på Qmarket först den 27/1 för samtliga i Etapp 1.

Pga att arbetet dragit ut på tiden kommer bara 100 av de som fått dosan inmonterad att kunna aktiveras den 27/1, resterande 109 kommer tändas så fort det bara går, vi hoppas på en ny prognos på måndag för de som berörs.

Bifogat finns en pdf-lista över de 100 fastigheter som tänds upp den 27/1.

Etapp 1