Uppdatering rörande fiberinstallationerna

Hej allihopa!

Den kommande veckan, vecka 19, kommer SLL att slutföra sitt uppdrag med att förse oss som bor inom Stala Fiberförenings ansvarsområde med fiber till våra fastigheter. De fastigheter som är aktuella för installation nästa vecka har fått anmodan, via mail och SMS, att snarast boka installationstid.

Nästa fredag lämnar SLL vårt område och då ska alla 400 fastigheterna inom Stala Fiberförenings område ha en fungerande fiberanslutning! Häftigt!!

Flera av er har frågat om när fakturan på installationen kommer.
Vi har nu fått veta att de återstående fakturorna skickas ut i början på juni så de bör hamna i våra brevlådor runt den 10/6.